Tradeshift introduserer blokkjedebasert finans og henter inn $250M

Tradeshift er et forretningsnettverk som kobler kjøpere med leverandører. Selskapet har opparbeidet seg en stor kundebase i 200 land. For øyeblikket støtter selskapet over 800 000 selskaper, og leter etter muligheter å bruke denne plattformen til å tilby nye tjenester. Selskapet introduserte Tradeshift Pay og Tradeshift Cash, tjenester som skal tilrettelegge betalingsprosesser for selskaper.

Målet med Tradeshift Pay er å fjerne de klassiske problemene med den tradisjonelle “kundefordring”-metoden, hvor leverandører loves betaling for tjenester eller produkter som har blitt levert. Det hender ofte at selskap ikke kan holde lovnadene sine, noe som gjør at fordringene må avskrives som tap. Dette skaper mange problemer for leverandører. Noen ganger er kontantstrømproblemene så alvorlige at de må få tak i midler andre steder for å opprettholde driften. Tradeshift Pay tilbyr en løsning på dette problemet. Med AP-automatisering og e-faktura blir disse problemene enkelt løst av selskapene.

Tradeshift Cash benytter blokkjedeteknologi for å skape innovative løsninger. Tjenesten tilbyr kundene en plattform hvor de kan trade ubetalte fakturaer til rabatterte priser med en base investorer. Denne tjenesten kan benyttes til å hente inn kapital raskt og effektivt, forbedre kontantstrømmen og øke den kortsiktige arbeidskapitalen. Tradeshift Cash vil ha alle fordelene ved en blokkjedebasert teknologi, som åpenhet, hastighet og effektivitet. Christian Lang, Tradeshifts administrerende direktør, kommenterte nyheten og uttalte “å ha transaksjonene på en offentlig leder, […] sikrer fullstendig åpenhet. Det gir også selskapene muligheten til å bevise at de har legitime transaksjoner”.

“Vi har alltid trodd at framtiden til forsyningskjeder er 100 % digitale, og å koble på handel er bare første trinnet til en digitalt tilkoblet økonomi. Denne investeringen vil la oss fortsette vår raske vekst og konsolidere vår posisjon som ledende i bransjen”, uttalte Lang.

Tradeshift har hentet inn $250 millioner i en Serie E-finansiering. Goldman Sachs, en berømt amerikansk investeringsbank, var en av de fremste investorene, noe som gav selskapet et verdifullt godkjenningsstempel. Investeringsrunden verdsetter Tradeshift til 1,1 milliarder amerikanske dollar. Andre investorer var HSBC og det pensjonsfondet for offentlige ansatte i USA.

På spørsmål om selskapet bruker hypen rundt blokkjede til å drive opp verdien, svarte Christian Lang følgende: “Vi er et SaaS-selskap som vokser veldig raskt. Selskapets verdsettelse støttes av omsetningen vår. Investorer som Goldman Sachs, PSP, de er veldig nøye. Jeg tror ikke de ville investert uten å sjekke at disse tingene stemmer i forhold til hverandre. Jeg føler meg bra når det gjelder vår posisjon. Det er ikke sånn at vi koblet inn blokkjede og ble et blokkjedeselskap.”