Svenska Spel vil forby enkelte oddsobjekter!

Gamblingsektoren i Sverige er i stor endring for tiden. De har nylig innført lisenser for spillselskaper, og nå ønsker både Spelinspektionen og Svenska Spel å gjøre mer for å forebygge kampfiksing.

Kampfiksing blir nemlig et større og større problem i idretten, på grunn av globaliseringen som gjør det mulig å satse penger på idrettsarrangementer som pågår i andre land og verdensdeler. I Norden har vi sosiale sikkerhetsnett som gjør oss mindre avhengige av penger enn i andre land, hvor det fort kan være svært fristende for amatører eller semiprofesjonelle utøvere å ta imot penger for å fikse kamper når risikoen for å bli tatt er svært lav.

Det er dette den svenske spillregulatoren Spelinspektionen vil til livs med sitt nyeste forslag, som ble sendt ut på høring blant spillbransjen i Sverige. Et av elementene som foreslås er å forby spill på manipulerbare spillobjekter som gule og røde kort, og andre regelbrudd som kan oppstå i idretten. I et høringsmøte 14. februar luftet Svenska Spel ved administrerende direktør Patrik Hofbauer sine bekymringer rundt forslaget. Hovedmomentet var at det ikke var strengt nok:

– “Det vil kreves langt strengere tiltak dersom vi skal lykkes med å bekjempe kampfiksing i Sverige. Forslaget om å forby spillobjekter på regelbrudd er vel og bra, men det gir kun en overfladisk beskyttelse og vil ha begrenset effekt. Vi foreslår en strengere regulering, og håper Spelinspektionen vil vurdere våre synspunkter nøye.”

Hofbauer fokuserte blant annet på at selv om Spelinspektionen foreslår å forby spill på regelbrudd i idretten, finnes det mange andre spillobjekter som enkelt kan manipuleres av utøverne. For eksempel innkast og hjørnespark i fotball, som er like enkle å manipulere som gule og røde kort:

– “Det er vanskelig å se meningen med forslaget, eller grensen mellom regelbrudd og hjørnespark og innkast. Begge deler er like enkle å manipulere for utøverne. Derfor mener vi at alt spill på hendelser som kan manipuleres bør forbys i Sverige.”

Et annet moment som Hofbauer påpekte var at bekymringen for at forbudene kun skulle gjelde for sportsarrangementer som blir arrangert i landet, og ikke i utlandet. Dermed vil det bli som å låse døra til garasjen mens porten står åpen. Hofbauer foreslo for Spelinspektionen at forbudet skal gjelde for alle spillobjekter som kan manipuleres av utøverne, og at alle gamblingoperatører med svensk lisens er nødt til å følge dette kravet. I praksis så vil det bety at man mister sin svenske lisens dersom de tilbyr pengespill på spillobjekter som enkelt kan manipuleres, herunder både regelbrudd og innkast pluss tilsvarende spillobjekter. Hofbauer mener også at det er en uting at bransjen tilbyr spill på arrangementer som foregår på svært lavt nivå. Det er for vanskelig å forebygge kampfiksing på uforutsigbare amatørnivå som 6. divisjon for herrer i fotball, og at det – selv om det er populært – bør forbys å tilby pengespill på så lave nivåer.