Stars Groups årsresultat (2017) & framtidsutsikter

The Stars Group har gjennom årene vokst til en av de største spillselskapene på nettet, ikke bare i hjemlandet Canada, men over hele verden. Gjennom sammenslåinger, konsolideringer, og oppkjøp har selskapet vokst både i omsetning og markedsdominans. Ved slutten av 2017 var landet til stede i nesten alle verdens hjørner, og selskapets aksjer trades på både NASDAQ og TSX. Aksjeprisen har klatret fra $19 tidlig i september 2017, til en topp på $45 fredag 11. mai. Selskapet har tett på 2 000 ansatte, og har en lovende, om ikke solid, plan for videre vekst.

Økonomisk resultat for 2017

Ifølge revisjonen som ble utført av Deloitte i London, hadde The Stars Group et ganske bra år i 2017. I løpet av året klarte selskapet å omsette for ca. 10,43 milliarder norske kroner. Dette er en betydelig forbedring med tanke på at omsetningen i 2016 var på ca. 9,23 milliarder kroner. Utgiftene i 2017 beløp seg til 8,43 milliarder, noe som er en økning fra 2016 da utgiftene var på totalt 7,95 milliarder kroner. Nettoinntekt før skatt forbedret seg betydelig fra 2017, og nådde hele 2,29 milliarder kroner, et stort steg opp fra 2016-resultatet på ca. 1,11 milliarder. En stor bidragsyter til dette var avkastning fra investeringer, som beløp seg til 273 millioner kroner, i motsetning til et tap på 152 millioner kroner i 2016. Nettoinntekt etter skatt endte på 2,07 milliarder, mens tilsvarende tall for 2016 var på 1,08 milliarder.

2017 var dessuten et enda bedre år for eierne, fordi inntekten per aksje var på 14,20 kroner. I 2016 var inntekten per aksje på 7,7 kroner. Selskapets eiendeler falt litt i 2017, til ca. 43,4 milliarder kroner. Når det gjelder kontantbeholdningen doblet den seg til rundt 4,09 milliarder. Dessuten falt utestående fordringer fra 6,7 milliarder kroner i 2016 til 4,8 milliarder i 2017.

Utsikter for 2018

De siste par månedene har The Stars Group kjøpt Sky Betting and Gaming, i tillegg til at de har økt eierandelen sin i australske Crownbet. Sky Betting and Gaming er et britisk bettingselskap, og oppkjøpet vil sørge for at The Stars Groups omsetning i Storbritannia kommer til å stige betydelig. I 2016 var selskapets omsetning fra casino og sportsbetting i Storbritannia på 104 millioner kroner, noe som steg til 120 millioner i 2017. Til sammenligning var omsetningen til Sky Betting and Gaming på hele 4,06 milliarder kroner i 2015 og 5,6 milliarder i 2017. Fortjenesten i 2017 ble rapportert til 1,58 milliarder kroner, og hvis alt går som planlagt, vil dette tallet bli lagt til på bunnlinja til The Stars Group. Ifølge CrownBets offisielle nettside var omsetningen for 2017 på 1,04 milliarder. Selv om tallene fra CrownBet er langt fra like store som Sky Betting And Gaming, er det helt tydelig at 2018 kommer til å bli et ekstraordinært år for The Stars Group.