NBO: Færre problemspillere uten gamblingmonopol

Lotteritilsynet bør vurdere å fjerne det norske gamblingmonopolet etter at ny research fra Universitetet i Bergen viser flere problemspillere i Norge. Det mener Norsk Bransjeforening for Onlinespill (NBO).

På oppdrag fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet har Universitetet i Bergen gjennomført en spørreundersøkelse med 9 000 respondenter i aldersgruppen 16 – 74 år fra hele landet. Ved å beregne gjennomsnitt fra undersøkelsen mot befolkningsgrunnlaget i Norge, konkluderte UiT med at 55 000 norske mennesker sliter med spilleproblemer i dag. Dette er en kraftig økning fra 2015, da tallet var 34 000. På samme måte viser undersøkelsen at 122 000 nordmenn er i faresonen for å utvikle gamblingproblemer.

Generalsekretær i Norsk Bransjeforening for Onlinespill (NBO), Carl Fredrik Stenstrøm, sier at de er dypt bekymret over resultatene fra undersøkelsen gjennomført av Universitetet i Bergen. NBO mener den mest effektive måten å forebygge spilleavhengighet og problemspillere på, er å fjerne gamblingmonopolet og få spillerne inn i trygge rammer i en lisensordning.

– “Veksten i det norske gamblingmarkedet finner sted på nettet, og i stor grad hos ulisensierte operatører. Vi har lenge sagt og advart mot at monopolmodellen ikke fungerer i et nettbasert samfunn. Spillerne og produktene på nettet bryr seg ikke om nasjonale, fysiske grenser, og det gjør heller ikke operatørene. Faktum er at halvparten av nettspillerne spiller hos utenlandske aktører. For å regulere dette trenger myndighetene verktøy og instrumenter som hjelper dem i kampen mot ulisensierte spillsider.”

I dag er det Norsk Tipping som har monopol på å tilby pengespill i Norge, men Stenstrøm og NBO mener loven må endres for å tillate flere operatører. En lisensordning vil redusere pengestrømmen fra norske spillere til ulisensierte aktører som står utenfor reguleringen.

NBO viser også til erfaringene som er gjort i Sverige, etter at de åpnet spillmarkedet sitt i januar 2019. Der må alle lisensinnehavere følge en meget streng regulering for ansvarlig spill. Blant annet kan svenske spillere blokkere seg selv fra alle sider på en gang. De strenge reguleringene har blitt møtt med kritikk og bekymring for at de er for strenge, slik at spillerne likevel ender opp hos ulisensierte aktører.

NBO mener dette er løsningen også for Norge, hvor en regulering for ansvarlig spill vil redusere antallet problemspillere her til lands. Dette innebærer både tapsgrenser og regler for selvutestengelse. Norsk Tipping opererer i dag med en maks tapsgrense per måned på 10 000 kroner for casinospillere, men på tvers av alle deres spill er månedsgrensen 20 000 kroner.

Stenstrøm sier at 50 000 svensker har valgt å blokkere seg for gamblingtjenester, og at svenske myndigheter er særdeles fornøyd med dette systemet. Nå ber NBO norske myndigheter se til Sverige og vurdere samme type ordning i Norge.

– “Lotteritilsynet har uttalt at de skal vurdere reguleringen rundt gamblingmonopolet, og at de vil se på sammenlignbare undersøkelser fra andre nordiske land. Vi er enige i at det trengs mer kunnskap om emnet. Det vi vet er et faktum er at dagens manglende regulering fører til en økning i antallet problemspillere i Norge, noe som er farlig både for denne typen spillere og andre i risikosonen.”