Medier i Sverige får advarsler fra myndighetene

For første gang siden den kalde krigen har svenske myndigheter utstedt en ny brosjyre for sivilforsvaret. Et 20 sider langt dokument har blitt utarbeidet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, og vil bli levert ut til 5 millioner husstander over hele landet. Brosjyren har fått tittelen “Hvis krise eller krig kommer”, og forklarer hvordan man forbereder seg på en nasjonal nødsituasjon. Dokumentet fokuserer hovedsakelig på forberedelser knyttet til mat og husly, men advarer også befolkningen om faren ved misinformasjon. Den siste tiden har det vært store diskusjoner rundt fake news, og mange klandrer Russland for å bruke mediekanaler til å spre falsk informasjon av politiske årsaker.

Brosjyren advarer folk mot å spre falsk informasjon ved krisetilfeller. “Det som er viktigst er at du har vann, mat, og varme, og klarer få tak i informasjon fra myndighetene og media. I tilfelle nødsituasjoner og økt trusselvurdering, er oppgavene deres å distribuere viktig informasjon til Sveriges befolkning. Dere trengs, og deres bidrag utgjør en forskjell!”, sier dokumentet. Brosjyren gir også informasjon om hvilke medier som er de mest pålitelige i nødsituasjoner. Den navngir Sveriges Radios P4-stasjon, samt Sveriges Television som de viktigste kildene til informasjon i slike tilfeller. Begge kanalene er statseide, og dermed mindre utsatt for påvirkning.

Dokumentet nevner også hvorfor det er nødvendig å publisere en egen brosjyre for sivilforsvaret akkurat nå: -“i mange år har svenske forberedelser for krig, og trusselen om krig, vært veldig begrenset. I stedet har myndigheter og kommuner fokusert på å bygge opp forsvarsverk for nødsituasjoner som flom og IT-angrep. Imidlertid, siden verden rundt oss har forandret seg, har myndighetene besluttet å styrke Sveriges totalforsvar. Derfor har planleggingen av Sveriges sivilforsvar blitt gjenopptatt.”

Selv om Russland ikke nevnes spesifikt noe sted i brosjyren, regner mange med at de er den største motivasjonsfaktoren til dokumentet. Russland har åpent kritisert Sverige for sine bånd til NATO-medlemmer, og siden landet er kjent for bruke informasjonskrigsføring sammen med tradisjonelle taktikker, er det ikke overraskende at Sverige fant det nødvendig å forberede befolkningen sin på en krise. Å øke bevisstheten rundt fake news og advare medier om å beholde sin integritet, kan gi økt beskyttelse dersom en utenlandsk makt forsøker å invadere lokale medier.