Langsiktig spådom for USD/NOK

norges kroner

Norge er som kjent ikke medlem av Den Europeiske Union (EU), og bruker dermed ikke euro. Men likevel samarbeider Norge tett med resten av EU gjennom sitt medlemskap i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EEA). Norge er også et viktig medlem i Europeisk frihandelsforening (EFTA). Som kjent bruker Norge norske kroner, som representeres med forkortelsen NOK.

Med tanke på at Norge er den 5. største importpartneren til EU, er det lett å skjønne hvorfor den norske kronen er viktig når det kommer til valutamarkeder og internasjonal trading. USA, på den andre siden, kan nyte godt av den sterkeste og mest dominerende valutaen i verden. USD/NOK-paret er likevel ikke så veldig populær blant vanlige tradere, som stort sett foretrekker USD/EUR-paret.

Trading med den norske kronen

I motsetning til enkelte andre valutaer så brukes den norske kronen kun i Norge. Vårt land er det sjette rikeste landet i verden, med et BNP på $70 590. Landet er verdens tredje største eksportør av naturgas, og den niende største eksportøren av raffinerte olje. Landet har ett av de største budsjettoverskuddene i verden, og dette gjør at mange anser den norske kronen som en trygg havn. Kronen blir regulert av landets sentralbank, Norges Bank. Selv om valutaen er ganske vanlig som et av to valutaer i et valutapar, mener noen at det er risikabelt fordi kronen blir for lett påvirket av endringer i oljeprisen.

Forholdet mellom USD og NOK

Parringen av USD/NOK viser den nåværende verdien av norske kroner (NOK) i forhold til amerikanske dollar (USD). Valutaen er svært påvirket av oljemarkedet. Den kan også variere på grunn av lånerenter, hvordan fiskebransjen gjør det, og store maritime endringer.

USD på sin side blir påvirket av en rekke faktorer som produksjonskapasitet, agrikultur og høyteknologisk maskineri. Fordi USA har tilgang til en betydelig mengde naturressurser, beveger USD seg ofte som et resultat av prisene i markedene for ulike dyrebare metaller.

Prisendringer på mineraler som turmalin, kull, og granitt påvirker USD i valutamarkedene.

langsiktig spadom for usdnok

Forholdet mellom USD og NOK vil nok bestemt bli påvirket av de politiske utviklingene i begge landene. Investorer rådes til å holde øye med eventuelle uttalelser fra Federal Reserve om den generelle tilstanden i den amerikanske økonomien. Slike uttalelser har ofte en sterk påvirkning på prestasjonen til USD. En annen ting som investorer og tradere rådes til å sjekke er de største børsindeksene i både Norge og USA.

Spådom for USD/ NOK

Per 21. mars 2018 gikk en USD for 7,73 NOK. Vekslingskursen mellom disse to valutaene har generelt ligget på rundt 1 USD pr 7,7 NOK. Men en oppmerksom trader vil ta seg bryet med å sjekke ut faktorene som kan påvirke et skift i valutaene før en trade utføres.

Til slutt er det verdt å merke seg at det norske økonomien er ganske turbulent i det internasjonale finansmarkedet. Hovedgrunnen til dette er at kronen av mange anses som en perifer valuta. Når markedet er svært volatilt har tradere en tendens til å redusere mengden NOK de trader, noe som fører til at valutaen svekkes.