Kindred saksøker norsk gamblingregulator

The Kindred Group, et stort internasjonalt gamblingselskap, går rettens vei mot en norsk regulator. Datterselskapet til selskapet som tok avgjørelsen beskylder regulatoren for å urettmessig ha blokkert deres app og betalingssystemer, og dermed forhindret dem fra å tilby gamblingtjenester i landet. Selskapet mener slike handlinger fra regulatoren er urettmessige, og med støtte fra resten av Kindred Group, vil selskapet gå til rettslige skritt.

Søksmålet har blitt anlagt mot Lotteritilsynet i Oslo Tingrett. Lotteritilsynet er underlagt Kulturdepartementet i Norge, og et svar fra dem forventes i nærmeste framtid. Selv om det er uklart hvilket standpunkt kulturdepartementet vil ta på nåværende tidspunkt, har en talsmann uttalt at de jobber med saken og vil komme med et svar innen rimelig tid.

Begrenset lisensiering i Norge

Norske innbyggere har lov til å gamble på nettet, men kun hos statlig eide selskaper som har fått lisens til å drive i landet, noe som i praksis bare er to. De norske myndighetene har forsøkt å fjerne alle private selskaper fra landet ved å nekte dem lisenser. Likevel fortsetter nordmenn å gamble hos privateide, internasjonale gamblingselskaper. Det er ikke særlig mange restriksjoner som forhindrer dem i å gjøre dette.

I sitt forsøk på å stoppe norske innbyggere fra å gamble hos internasjonale selskaper, har myndighetene forsøkt å begrense deres tilstedeværelse i landet. Dette gjøres ved å blokkere appene eller betalingssystemene som tilbys av disse internasjonale selskapene. Dette mener Kindred Group er urettmessig, og har bestemt seg for å ta saken til retten.

En urettmessig begrensning

Ifølge advokatene til Kindred Groups datterselskap er dette ikke tillatt ifølge loven. Selskapene, som oppsøkes av norske innbyggere, er basert i utlandet, hvor Norge ikke har noen autoritet. Å blokkere norske innbyggere fra å besøke deres nettsider og benytte deres tjenester, inkludert apper og betalingssystemer, er urettmessig og et brudd på rettighetene til både innbyggerne og selskapene.

Ifølge dem burde innbyggerne selv kunne få velge hvilke tjenester de ønsker å benytte seg av, selv om den norske regulatoren ikke klarer, eller er villig til, å utstede lisenser til slike selskaper.

2018 var året hvor norske myndigheter gjorde sitt beste for å pålegge ulisensierte selskaper kraftige restriksjoner. De ruller ut reguleringer som vil blokkere økonomiske transaksjoner til slike selskaper i framtiden. Det virker som om den gamle avtalen med Apple om å fjerne alle ulisensierte gamblingapper fra den norske versjonen av App Store, likevel ikke har vært tilstrekkelig til å forhindre nordmenn fra å gamble hos internasjonale selskaper.

Det vil bli veldig interessant hva slags utfall rettsaken vil få, siden resultatet kan bli avgjørende for framtiden til den norske gamblingbransjen. Hvis Lotteritilsynet taper, kan dette sette presedens som andre, internasjonale gamblingselskaper i regionen vil forsøke å utnytte.