Hvordan vil Norges nye restriksjoner for gamblingtransaksjoner påvirke krypto?

Norge har presentert et nytt sett med reguleringer til EU-kommisjonen. Nye restriksjoner søker å hemme aktiviteten til gamblingtilbydere på nettet over hele landet. For øyeblikket finnes det et monopol med to statlige eide selskaper som dekker alle gamblingtjenester. Likevel klarer flere internasjonalt lisensierte tilbydere, som ikke har lov til å operere i Norge, fortsatt å tiltrekke seg kunder. For å stoppe slike ulovlige aktiviteter har Norge utarbeidet et sett med reguleringer som skal gjøre det ulovlig for banker og finansinstitusjoner å behandle betalinger til gamblingtjenester på nettet. Videre vil disse institusjonene bli påkrevd å rapportere informasjon til regulatoriske myndigheter om enkeltpersoner som kan knyttes til slike aktiviteter.

Disse tiltakene kan utvilsomt hjelpe landet med å styrke monopolet på gamblingmarkedet. Likevel, med tanke på den nye betalingsteknologien rundt kryptovalutaer, kan spillere som ønsker å fortsette å bruke ulisensierte gamblingtilbydere benytte seg av disse tjenestene for å unngå hele det tradisjonelle finanssystemet. Kryptovalutaer brukes allerede til anonyme transaksjoner som brukerne ønsker å skjule fra bankkontoene sine.

Selv om de fleste store kryptovalutaer er langt fra helt anonyme, er det dyrt og tidkrevende å finne hvilken bruker som står bak hver transaksjon, noe som betyr at politiet ikke vil begynne med undersøkelser dersom forbrytelsen er svært alvorlig. Kunder som betaler for gambling på nettet kan enkelt slippe unna dersom de begynner å bruke kryptovalutaer.

Så, hvordan vil den nye gamblingreguleringen påvirke kryptovalutaer? Det er det vanskelig å spå. Selv om gamblingnettsider ikke har lisens i Norge, driver de fortsatt lovlig i flere andre land og er underlagt regulatoriske myndigheter der. Hvis disse myndighetene forbyr dem fra å tilby kryptovaluta, betyr det at de ikke kan tilby det som betalingsmiddel på nettsidene deres. Akkurat i dag faller kryptovalutaer inn i en gråsone i de fleste land, noe som betyr at de verken er lovlige eller ulovlige å bruke. I disse tilfellene har de fleste tilbyderne muligheten til å akseptere betaling i kryptovaluta. Hvis et stort nok antall mennesker i Norge begynner å bruke virtuelle mynter til å betale for gamblingaktiviteten sin, kan det ha store konsekvenser for bransjen.

Hvis kryptovaluta-relaterte aktiviteter øker, vil det dukke opp flere nye selskaper for å oppfylle behovet disse kundene skaper. Det kan forårsake at andre virtuelle valutaexchanger og tilknyttede løsninger dukker opp. Dette er på den ene siden gode nyheter for alle som eier kryptovaluta, siden det er en reell mulighet for at eiendelene deres vil stige i verdi på grunn av høyere etterspørsel. På den andre siden kan det også få negative konsekvenser. De norske myndighetene vil slå hardt ned på ulovlige gamblingaktiviteter. Hvis myndighetene ser at kryptovalutaer aktivt benyttes hos ulisensierte tilbydere, er den eneste måten å stoppe det på å ta kontroll over kryptovalutaer. For øyeblikket har Norge en svært åpen tilnærming til kryptovalutaer, og kan vise seg å bli et viktig miljø for aktiviteter og selskaper tilknyttet krypto. Hvis myndighetene bestemmer seg for at disse betalingsverktøyene misbrukes, kan de bytte standpunkt og regulere kryptovalutaer langt strengere.