Sverige: Uregulert casino- og bettingspill vokser

Da de svenske gamblinglovene ble håndhevet, var målet deres å begrense hvor mye gambling svenskene holdt på med, og unngå problemer som oppstod ved spilleavhengighet, som er så vanlig. Faktisk er gamblingreguleringen i Sverige blant de strengeste i Europa, alt i et forsøk på å begrense gamblingen. I stedet har disse lovene ikke hatt noen særlig innflytelse på befolkningen, noe som framkommer av nye studier av gamblingrelaterte aktiviteter.

Hvor stort er det svenske gamblingmarkedet?
I følge svensk gamblinglovgivning er det kun statseide Svenska Spel som har lov til å tilby gambling i Sverige. Denne strategien har for det meste fungert, siden den store majoriteten av svenske spillere foretrekker å spille gjennom Svenska Spel. Det totale forbruket på gambling i Sverige utgjorde i 2016 22,2 milliarder svenske kroner, noe som var en svak økning fra 21,6 milliarder i 2015.

Dette er et stort pengebeløp som brukes på gambling på ett eneste år, men strategien til de svenske myndighetene har vist seg effektivt. Av totalbeløpet gikk den største andelen gjennom Svenska Spel, som behandlet omtrent 50% av alle gamblingrelaterte aktiviteter. Andre regulerte selskaper i Sverige var også involvert, noe som inkluderer nasjonale lotterier og NGO-spill. Totalt sett stod Sveriges regulerte enheter for majoriteten av gamblingforbruket.

Hva med det uregulerte segmentet?
Likevel vokste utenlandske gamblingselskaper i popularitet, særlig hva online gambling angår. I 2012 hadde disse uregulerte utenlandske selskapene 3,2 milliarder i omsetning fra svenske gamblere, mens tallet for 2016 var på hele 5,1 milliarder, noe som er mer enn 50% vekst på bare 5 år.

Veksten man kan se i det uregulerte segmentet av gamblingbransjen er et faresignal for den svenske bransjen, både av økonomiske og moralske årsaker. Økonomisk sender svenskene penger ut av landet med gamblingen sin, som jo som oftest går tapt. Det er et økonomisk mareritt med tanke på handelsbalanse og handelsunderskudd. Videre er mesteparten av det urapportert og umulig å spore, noe som gjør det vanskelig for myndighetene å følge pengene.

På den moralske siden forsøker de svenske myndighetene å redusere gamblingproblemer ved å bruke omsetning fra gambling til å bidra til sosiale goder. Uten dette sikkerhetsnettet kan de ikke hjelpe innbyggerne sine unngå farlige feller.

Hva kan gjøres?
De svenske myndighetene forventes å gå bort fra monopolsystemet som benyttes til fordel for å la private selskaper søke om og få lisenser. I bytte vil disse selskapene betale 18% skatt på sin brutto omsetning, noe som er lavere enn i mange andre land. Mange svensker synes dette er en god ide, hvor 90 % foretrekker regulerte gamblingselskaper kontra de uregulerte. Den nye loven forventes å tre i kraft i 2019, men det er fortsatt ingen garantier for det.