Svensk ISP slår alarm om IP-blokkering av casino

En svensk internettleverandør slår alarm over myndighetenes plan om å IP-blokkere uautoriserte gamblingsider på nett.

Etter helgen gikk den ledende svenske internettleverandøren Bahnhof ut og sa at de hadde mottatt en e-post fra en etterforsker hyret inn av de svenske myndigheten for å vurdere måter å ”effektivt” forhindre uautoriserte gamblingoperatører å tilby sine tjenester til svenske gamblere.

Sveriges myndigheter er i en prosess hvor de går gjennom landets juridiske landskap for gambling, som vil bety slutten på den statlige eide operatøren Svenska Spels spillmonopol, og ende med lisensiering av uavhengige operatører.

Som et ledd i denne prosessen vil det bli tatt forhåndsregler, som ikke vil bli offentliggjort før mars 2017, for å sikre at operatører som ikke har en gyldig svensk lisens ikke vil kunne betjene svenske spillere. Bahnhof sier at myndighetenes etterforsker har bedt om et møte for å diskutere internettleverandøres rolle i denne planen.

Administrerende direktør i Bahnhof, Jon Karlung, sa at selskapet ikke inntok noen posisjon om gambling. Karlung sier at hans bekymring er myndighetenes forsøk på å sensurere internett – en taktikk han sier er mer vanlig i autoritære stater som Kina og Tyrkia – og at gamblingsider vil bli brukt som presedens i framtidige blokkeringer.

Bahnhof, hvis servere hoster den kontroversielle WikiLeaks-nettsiden, har spilt en framtredende rolle i jobben med å beholde Sveriges frihet på internett. I 2008 avslo Bahnhof et krav fra myndighetene om å blokkere tilgangen til fildelingssiden Pirate Bay. Da myndighetene gjorde et nytt forsøk, tilbød Bahnhof alle sine kunder en gratis VPN-tjeneste for å sikre deres privatliv på nettet.

Svensk rett har generelt tatt internettleverandørenes side i møte med kravet fra myndighetene om internettbegrensninger, men Karlung sier selskapets hans ”vil vite om folkets mening nå”. Karlung advarer at myndighetene ser ut til å ”prøve om og om igjen inntil forskjellige typer overvåkning og filtrering har blitt prøvd”.