Mr Green & CO EBIT er negativ til tross for økte inntekter og innskudd

I går ble en midlertidig rapport fra det skandinaviske spillselskapet Mr Green & Co gjort offentlig. Rapporten viser at selskapet øker i både inntekter og brukere, men de ligger fremdeles dårlig an.


Den lyse siden

Den totale inntekten til Mr Green & Co er for tiden satt til omtrent 211,2 millioner svenske kroner, noe som viser en økning på 8,4% siden forrige kvartal. Det som er meget interessant ved disse tallene er at nesten halvparten av inntektene, hele 90,4 millioner svenske kroner, kom fra Mr Green & Co mobile enheter. Mens mobilbruken vokser generelt, ser det ut til at spilling på mobile enheter har blitt det hemmelige våpenet hos Mr Green, i og med at denne grenen har vokst nesten 70% siden forrige periode.

Om vi tar en titt på antall aktive kunder, vil man oppdage at Mr Green & CO har hatt en betydelig vekst. Foreløpig viser tallene at aktive brukere er nå på rundt 92 000, som er 26,5% høyere enn de tidligere uttalte 73 000. Som følge av dette har totalen for brukerinnskudd økt til hele 601,7 millioner svenske kroner. Dette er en betydelig økning i forhold til de tidligere nevnte tallene som viser 550 millioner svenske kroner.


Er det egentlig så bra?

Selv om selskapet viser stort potensiale for vekst, så går de fremdeles ikke i pluss. EPS (resultat per aksje) utgjorde -0,13 svenske kroner, noe som ikke er spesielt mye, men fremdeles et dårlig tegn for investorene. Mr Green & CO EBIT utgjorde bare 12 million svenske kroner, noe som er 3,5 ganger lavere enn forrige periode.


Hvorfor skjer det?

Hovedårsaken bak en slik nedgang i inntektene har en svært enkel forklaring – skatter og investeringer. For å sikre en bærekraftig vekst har Mr Green & Co vært nødt til å investere en betydelig sum i markedsføring. Selv om antall kunder har økt, så har prisen for dette vært svært høy. I tillegg til dette så har de vært nødt til å investere i nye produkter som Live Casino og Sportsbook. Dette er investeringer som nå er betalt, men venter avkastning på.

For å oppsummere, det er tydelig at utviklingen hos Mr Green & Co vil være interessant å følge med på. I løpet av 3. og 4. kvartal vil vi kunne se hvor vellykket selskapet egentlig er.