Isle of Man tar i mot bitcoin med åpne armer

isle-of-man-bitcoin-gambling

Myndighetene på Isle of Man jobber med å introdusere endringer i gamblinglovgivningen for å gjøre det mer vennlig ovenfor bitcoin og andre virtuelle valutaer. 20. mai er siste frist for finansmyndigheter og andre interessenter som ønsker å komme med kommentarer og oppdateringer til dokumentet kalt Gambling Regulation Package 2016, utgitt av Isle’s Gambling Supervision Commission (GSC) og som inneholder en rekke tiltak som foreslås av GSC.

GSC søker å tillate betalinger i kryptovalutaer for kunder hos lisensierte gamblingoperatører ved å gjøre slike innskudd og uttak lovlige på lik linje med vanlige pengetransaksjoner. Etter kommisjonens mening kan dette gjøres ved å lappe på enkelte allerede gjeldende definisjoner i lovteksten. Lovteksten skal lyde “innskudd av noe som har en verdi i penger eller pengeverdi”, i stedet for den nå utdaterte “innskudd av penger”. I følge GSC vil den nye ordlyden også inkludere muligheten for å utføre transaksjoner i virtuelle valutaer, og dette er nøyaktig hva de ønsker å oppnå.

Mark Rutherford, visekonsernsjef i GSC, tror kommisjonens initiativ blir sett på som en gudegave av operatørene som tidligere ikke hadde noe juridisk grunnlag til å introdusere kryptobetalinger til spillerne sine. Når det gjelder det sosiale aspektet vil et slikt tiltak kunne øke den økonomiske veksten og teknologiske utviklingen, noe som gjør det enda mer åpenbart at den juridiske barrieren må brytes.

Rutherford sier videre at Isle’s Gambling Supervision Commission “stryker det ut slik at hvis det kommersielle klimaet [i jurisdiksjonen] i framtiden blir mer gunstig for betalingsmetoder som drives av blockchain, skal innføringen av dette ikke bli forhindret av det som kan kalles ufullkommen lovgivning. Til tross for dette skal GSC ha det avgjørende ordet om hvilke teknologier som kan brukes.”